Năm 1907

Các sự kiện năm 1907 – Đinh Mùi

Ngày 5/09, vua Nguyễn Phước Vĩnh San lên ngôi, lấy niên hiệu là Duy Tân.

Ngày 15/11, tờ báo Lục Tỉnh Tân Văn ra số đầu tiên. Đây là tờ báo có thời gian phát hành lâu nhứt ở Nam kỳ Lục tỉnh.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!