Năm 1906

Các sự kiện năm 1906 – Bính Ngọ

Phan Bội Châu công bố Chương trình của Duy Tân hội, xác định mục tiêu: Khôi phụ nước Việt Nam quân chủ lập hiến.

Mở trường Cơ khí Á châu ở Sài Gòn, đào tạo thợ máy hải quân do Emmuel Rosel làm hiệu trưởng (sau này là trường Kỹ thuật Cao Thắng).

Hội bóng đá đầu tiên của Việt Nam thành lập, lấy tên là Gia Định Sport

Tháng 2, Phan Châu Trinh đến Hương Cảng, rồi di Quảng Đông gặp Phan Bội Châu. Sau đó, hai ông cùng đi Đông Kinh để khảo sát tình hình giáo dục, chính trị Nhật Bản.

Ngày 8/03, Toàn quyền Đông Dương ra nghị định thiết lập Hội đồng Hoàn thiện giáo dục bản xứ để nghiên cứu các vấn đề liên quan đến việc xây dựng và cải tổ nền giáo dục người bản xứ; duyệt các sách giáo khoa, từ điển, tự vị; lo việc xuất bản tờ tập san giáo dục; nghiên cứu sưu tầm và bảo quản tài liệu thư tịch cổ cận đại ở Đông Dương.

Ngày 15/08, Phan Chu Trinh từ Nhật về, gửi thư cho Toàn quyền Paul Beau đòi hỏi chính quyền thực dân phải cải cách chế độ kinh tế, xã hội, giáo dục.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!