Năm 1911

Các sự kiện năm 1911 – Tân Hợi

Thành lập Công ty Vận tải Đông Dương (Société Indochinoise de Transport). Trụ sở đặt ở Sài Gòn.

Khởi công xây dựng chợ Bến Thành. Chợ được khánh thành năm 1914.

Thành lập Viện nghiên cứu Mễ cốc Sài Gòn. Đến năm 1913, đã thu thập được 700-800 loại lúa.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!