Năm 1912

Các sự kiện năm 1912 – Nhâm Tý

Thành lập Công ty Pháp – Đông Dương (Comp. Franco-Indochinoise). Trụ sở đặt ở Paris, chuyên mua bán, xay xát lúa gạo, khoai bắp và các loại hạt có dầu ở Đông Dương. Có nhà máy ở Marseilles và Sài Gòn, chính là công ty Denis Frères.

Ngày 3/12, Thực dân Pháp ra sắc lệnh cấm dân chúng không được tổ chức hội kín. Đồng thời ra sắc lệnh nghiêm trị những ai chống đối chính quyền Pháp ở Đông Dương.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!