Năm 1918

Các sự kiện năm 1918 – Mậu Ngọ

Tháng Giêng, Đại Việt tạp chí của Hồ Biểu Chánh xuất bản dưới sự bảo trợ của Hội Khuyến học Long Xuyên.

Ngày 1/02, Báo Nữ giới chung do Sương Nguyệt Anh làm chủ bút, xuất bản tại Sài Gòn.

Ngày 6/04, Toàn quyền Đông Dương lập hãng Hàng không dân sự.

Ngày 5/08, Tuần báo Quốc dân diễn đàn do Trần Phú Khai điều khiển xuất bản.

Ngày 6/09, Toàn quyền Đông Dương ra nghị định tuyển Chánh, phó tổng Nam kỳ.

Ngày 22/09, Tuần báo Nam Việt tế gia xuất bản.

Ngày 9/11, Toàn quyền Đông Dương ra nghị định qui định: Kể từ 1/03/1919, tất cả nam giới từ 18 tuổi trở lên đều phải mang theo căn cước (có dán ảnh, áp chỉ 5 đầu ngón tay phải).

Ngày 11/11, ban hành qui chế về nhân công làm tại các đồn điền nông nghiệp Nam kỳ.

Ngày 16/11, Tuồng Pháp Việt sơ giao (tuồng lai cải lương) do công chức diễn tại Nhà hát lớn. Toàn quyền Đông Dương đã giao cho một số nghệ sĩ đi diễn ở các tỉnh Nam kỳ tuồng hát này. Nội dung tuồng này nói về Bá Đa Lộc giúp Nguyễn Ánh.

Thái Hư pháp sư (Trung Quốc) xuất bản tạp chí “Hải Triều Âm”, ảnh hưởng đến phong trào chất hưng Phật giáo ở Sài Gòn – Gia Định.

Rạp cô Huyện Chung (chợ Đủi) thành lập để trình diễn “hát bội An Nam”.

Ngày 31/12, Toàn quyền Đông Dương ra nghị định thành lập Viện Khoa học Đông Dương (Institute Scientifique de l’Indochine). Trụ sở đặt tại Sài Gòn. Ngày 2/04/1925 đổi thành Viện Nghiên cứu Nông nghiệp.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!