Năm 1917

Các sự kiện năm 1917 – Đinh Tỵ

Ngày 23/02, Nam Trung nhật báo xuất bản số đầu tiên.

Cao Hữu Dực soạn tuồng Phong Ba Đình.

Ngày 28/03, Lương Khắc Ninh diễn thuyết tại Hội  Khuyến học Nam kỳ về đề tài “Cải lương hí nghệ”.

Ngày 15/05, Toàn quyền Đông Dương ra nghị định thiết lập lực lượng cảnh sát người Việt cho toàn Nam kỳ, gọi là Dân vệ hoặc lính Thủ bộ (garde civile).

Ngày 28/06, thành lập Sở Mật thám Đông Dương.

Ngày 11/09, Vở kịch mô phỏng kịch hài phương tây (comédie) “Vì nghĩa quên nhà” công diễn tại rạp Eden (Saigon) và hôm sau tại rạp Cô Tám (Chợ Lớn). Vở kịch này tạo ra sự tranh luận giữa hai phe bảo tồn hát bội và phe cải lương kịch nghệ. Điều này báo hiệu sự ra đời của ca kịch cải lương.

Ngày 23/11, chính quyền thực dân đầu tiên đặt ra bằng cấp tú tài ở Đông Dương, gọi là “Tú tài bản xứ”.

Tỉnh Gia Định được chia thành 4 quận.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!