Năm 1920

Các sự kiện năm 1920 – Canh Thân

Ngày 8/03, Cảng Sài Gòn xảy ra cuộc bãi công của thủy thủ các tàu Manneheim, Menès, Sharnhor, Afénas, Neidenfels, Brigaya, Amiral Canteaume và Buenos Aires. Hội viên công chức Bưu điện và đồng bào lập “Ủy ban bữa cháo công sản” vận động lạc quyên giúp anh em thủy thủ đình công cho đến thắng lợi.

Ngày 27/10, Tờ Nam kỳ kinh tế báo, do Lê Thanh Út làm chủ nhiệm ra số đầu tiên (đình bản 21/02/1924).

Thành lập Công ty sản xuất điện Lê Phát An, Phan Tùng Long; hãng nước mắm Liên Thành; hãng dệt lụa Lê Phát Vĩnh.

Truyện Nghĩa hiệp kỳ duyên, tác phẩm đầu tay của Nguyễn Chánh Sắt xuất bản.

Trương Văn Thông lập gánh Tân Thinh tại đường Boresse (nay là đường Yersin), gánh “cải lương” đầu tiên.

Tháng 12, năm trăm học sinh trường Bổn Quốc (Chasseloup Laubat) ở Sài Gòn bãi khóa chống đối chính quyền thực dân. Đây là cuộc bãi khóa đầu tiên của học sinh Sài Gòn.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!