Năm 1921

Các sự kiện năm 1921 – Tân Dậu

Vương Có lập gánh hát Tập Ích ban.

Gánh hát Thầy Thận (xiếc, chiếu phim câm, ca ra bộ) ra đời tại Sa Đéc. Vào dịp Tết, gánh hát biểu diễn tại Sài Gòn, Phnom Penh và Mỹ Tho.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!