Năm 1923

Các sự kiện năm 1923 – Quý Hợi

Ngày 4/02, thành lập Địa ốc ngân hàng Đông Dương (Crédit Foncier de l’Indo).

Ngày 07/07, học sinh trường Chasseloup Laubat trình diễn vở Tối độc phụ nhơn tâm ở Nhà hát lớn Sài Gòn.

Ngày 11/09, thành lập Công ty Phim và Chiếu bóng Đông Dương (Indochine film et cinéma) đặt trự sở tại Sài Gòn, mở chi nhánh tại Hà Nội, Phnom Penh.

Ngày 15/10, Nguyễn An Ninh diễn thuyết “Cao vọng của thanh niên An Nam” tại Hội Khuyến học Sài Gòn (SAMIPIC). Cũng từ đây phát xuất nên hiện tượng Thanh niên Cao vọng đảng, phong trào Hội kín Nguyễn An Ninh phát triển ở Nam bộ từ năm 1923 – 1928.

Ngày 3 và 4/11, Cao Quỳnh Cư và Cao Hoài Sang (nhóm trí thức Sài Gòn) dàn dựng vở cải lương Lục Vân Tiên của Trương Duy Toản gây quỹ cho Hội khuyến học Nam kỳ.

Ngày 10/12, báo La Cloche Félée do Nguyễn An Ninh chủ trương ra đời.

Thành lập Hội Sài Gòn xưa (còn có tên Commission De La Grandière) nhằm tìm hiểu về Sài Gòn xưa: Nhà Bá Đa Lộc, đền Hiển Trung, thành Qui,.. Hai nhân vật nổi bật của Ủy ban này là Jean Bouchot và André Salles.

Phật giáo lập Hội Lục hòa liên hiệp, đặt trụ sở tại chùa Giác Hải (Chợ Lớn) để tiến tới chấn hưng Phật giáo.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!