Năm 1924

Các sự kiện năm 1924 – Giáp Tý

Ngày 17/01, khai thông liên lạc vô tuyến điện giữa Đông Dương và Pháp.

Thợ nhuộn các xưởng nhuộm Chợ Lớn bãi công.

Thành lập Công dy Điện ảnh Đông Dương (Indochine Film).

Viết một bình luận

error: Content is protected !!