Năm 1926

Các sự kiện năm 1926 – Bính Dần

Ngày 2/01, nhân viên Sở Bưu điện Sài Gòn bãi công đòi tăng thêm người khi tăng việc.

Ngày 31/01, 800 người tham dự cuộc mít tinh tại rạp Casino Sài Gòn để phản đối chính quyền thực dân trục xuất Trương Cao Động ra khỏi Nam kỳ.

Ngày 20/03, Báo Jeune Annam (Nước Nam trẻ) ra số đầu tiên, cũng là số duy nhất. Báo do Lâm Hiệp Châu làm chủ nhiệm, xuất bản tại Sài Gòn, mang tiêu đề “Diễn đàn giải phóng dân tộc”.

Ngày 24/03, Phan Chu Trinh mất tại Sài Gòn. Đám tang có hơn trăm ngàn người Sài Gòn và các tỉnh Nam bộ đi đưa.

Ngày 24/03, Nguyễn An Ninh diễn thuyết tại đường Lanzarotte (xóm Lách).

Rạp hát bội Lương Khắc Ninh (lập từ đầu thế kỷ XX) đổi thành rạp chiếu bóng Rex (Bến Thành A ngày nay).

Gánh hát bội Bầu Thắng về hát ở rạp Chợ Đũi (Olympic sau này).

Trần Đắc Nghĩa lập gánh Cải lương Trần Đắc.

Ngày 2/09, Đạo Cao Đài “Phổ cáo chúng sanh” khai đạo. Đây là ngày chính thức ghi trên To72 khai đạo gửi Thống đốc Nam kỳ.

Ông Nguyễn Văn Đẩu lập gánh cải lương hiệu “Nghĩa Hiệp Ban”.

Ông Sáu Ngọ (vua cờ bạc) lập gánh cải lương hiệu “Nam Hưng Ban”.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!