Năm 1925

Các sự kiện năm 1925 – Ất Sửu

Báo Tồn thư xã của Trần Hữu Độ bắt đầu xuất bản các tác phẩm chính luận có nội dung tiến bộ.

Ngày 21/06, báo Thanh Niên của Tổng bộ Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí hội ra số đầu tiên.

Ngày 4/08, công nhân Ba Son (Sài Gòn) bãi công do Công Hội Đỏ lãnh đạo. Cuộc bãi công kéo dài đến ngày 12/08, Pháp chịu nhượng bộ tăng 10% lương cho công nhân.

Ngày 19/09, phim truyện đầu tiên của Việt Nam là Kim Vân Kiều (Famechon làm chủ nhiệm, Thierry đạo diễn, kịch bản dựa trên bản dịch ra tiếng Pháp của Nguyễn Văn Vĩnh, diễn viên các gánh tuồng thủ vai) được chiếu lần đầu ở rạp Casino Sài Gòn.

Ngày 6/11, vua Khải Định băng. Nguyễn Phước Vĩnh Thụy lên ngôi, lấy hiệu là Bảo Đại.

Ngày 23/11, Tòa án thực dân xét xử Phan Bội Châu. Phong trào đòi ân xá Phan Bội Châu dấy lên trong cả nước.

Ngày 27/11, Bản nguyện vọng của dân chúng An Nam được gửi đến cho Toàn quyền Đông Dương yêu cầu xây thêm trường học, tự do báo chí,..

Lập trường Nữ sinh Sài Gòn.

Nguyễn Ngọc Cương lập gánh cải lương Phước Cương.

Trung Tín là người đầu tiên sáng tác hài kịch Toa toa moa moa (1925), và sau đó là vở Kẻ ăn mắm, người khát nước (năm 1930).

Lập hãng xà bông Trương Văn Bền.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!