Năm 1929

Các sự kiện năm 1929 – Kỷ Tỵ

Ngày 1/01, Bảo tàng Sài Gòn được khánh thành. Lúc này bảo tàng đã sưu tập được 2.893 cổ vật (mua lại của Holbé).

Ngày 7/01, báo Thần Chung phát hành số đầu tiên. Đây là tờ báo “chống chính quyền” do Diệp Văn Kỳ làm chủ bút. Ngày 22/03/1930 báo bị đóng cửa.

Ngày 2/05, tuần báo Phụ nữ Tân văn phát hành tại Sài Gòn số đầu tiên. Bị Toàn quyền Đông Dương ra lệnh đình bản ngày 20/12/1934.

Ngày 17/05, 376 học sinh trường Sư phạm Sài Gòn bãi khóa đòi cải thiện chế độ học bổng.

Ngày 31/08, Pháp Âm là tạp chí Phật giáo đầu tiên phát hành. Báo do hòa thượng Khánh Hòa làm chủ nhiệm, in tại nhà in Thạnh Mậu, Sài Gòn.

Giáo thọ Thiện Chiếu lập “Phật học tùng thư” và xuất bản “Phật hóa tân thanh niên”. Sách này bị cấm.

Chiêu Anh thư quán ở Mỹ Tho xuất bản 4 sách chính luận đều bị tịch thu.

Tân Dân học xã (nhà in Đông Pháp của Nguyễn Kim Đính, Gia Định) ra đời.

Thành lập Nhà máy thuốc là Đông Dương (MIC), Công ty Bảo hiểm xe hơi Việt Nam, Công ty vô danh liên hiệp điện Đông Dương.

Công ty Levallois Perret khởi công xây dựng cầu Chà Và. Khánh thành vào năm 1931.

Thành lập Đài phát thanh Sài Gòn (Le Poste de Radio Saigon) đặt tại Chí Hòa. Hè 1930 phát thử thành công chương trình ngày 2 lần: sáng và chiều.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!