Năm 1930

Các sự kiện năm 1930 – Canh Ngọ

Ngày 10/04, khánh thành đường vô tuyến điện thoại Sài Gòn – Paris.

Ngày 1/05, 5.000 nông dân Bến Lức biểu tình. Kế đó, nông dân Hóc Môn, Trung Quân và Đức Hòa biểu tình “như cơm bữa”.

Ngày 12/10, Ra sắc lệnh thừa nhận bằng Tú tài bản xứ có giá trị ngang với bằng Tú tài chính quốc.

Ngày 14/12, khánh thành Trung tâm Khmer (Foyer Khmer) tại Sài Gòn. Đây là cơ quan chuyên nghiên cứu các vấn đề lịch sử, khảo cổ học, nghệ thuật,.. liên quan đến văn hóa Chàm, Khmer.

Thành lập các công ty:

  1. Công ty Nông nghiệp Pháp Nam. Chuyên kinh doanh nông nghiệp ở Đông Dương.
  2. Công ty sở hữu nhà đất Bảo Hàng. Chuyên kinh doanh cây công nghiệp nhiệt đới.
  3. Công ty tín dụng động sản Đông Dương. Chuyên cầm đồ và cho vay lãi.
  4. Công ty điền địa Pháp Nam. Chuyên mua bán, cho thuê bất động sản.
  5. Công ty Thủy lực Á Châu. Chuyên nạo vét các công trình dẫn và thoát nước.

Học sinh trường Huỳnh Khương Ninh (Đất Hộ), trường Huỳnh Công Phát (cầu Ông Lãnh) bải khóa.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!