Hoàng Việt luật lệ năm 1815: ebook chữ Hán

Giới thiệu sách

Hoàng Việt luật lệ hay còn được biết đến với tên Hoàng triều luật lệQuốc triều điều luậtNguyễn triều hình luậtbộ luật Gia Long là bộ luật chính thức của Việt Nam thời đầu nhà Nguyễn, ban hành 1815.

Vua Gia Long sau khi lên ngôi để có cơ sở về luật pháp, lệnh cho Nguyễn Văn Thành, Vũ Trinh, Trần Hựu dựa vào Đại Thanh luật lệ và Luật Hồng Đức làm cơ sở soạn bộ luật cho triều Nguyễn có tên gọi là Hoàng Việt luật lệ (còn được gọi là Luật Gia Long), gồm 22 quyển và 398 điều sau đó vua Gia Long cho ban hành chính thức vào năm 1815. Có ý kiến cho rằng bộ luật này gần như lấy nguyên mẫu là luật nhà Thanh, nhưng ý kiến khác lại cho rằng bộ luật này đã có những điều chỉnh mới củng cố các phong tục, tập quán cổ truyền tốt đẹp của dân tộc cùng với nhiều định chế rất tiến bộ.

Hoàng Việt luật lệ được sử dụng trong suốt thời nhà Nguyễn rồi dùng tiếp ở Trung Kỳ trong thời Thực dân Pháp chiếm đóng Việt Nam.

Mục lục nội dung

Hoàng Việt luật lệ có 398 điều và 30 điều tỷ dẫn,chép trong 22 Quyển.

Có sáu thể loại do ứng với việc sáu Bộ Lại, Công, Lễ, Hộ, Binh, Hình phụ trách. Chi tiết như sau:

  • Quyển thứ 1: mục lục điều luật, bảng (hay đồ), thể lệ về trang phục tang, diễn giải thuật ngữ
  • Quyển thứ 2 và 3: 45 điều danh lệ
  • Quyển thứ 4 và 5: 27 điều lại luật
  • Quyển thứ 6, 7 và 8: 66 điều hộ luật
  • Quyển thứ 9: 26 điều lễ luật
  • Quyển thứ 10 và 11: 58 điều binh luật
  • Quyển thứ 12 đến 20: 166 điều hình luật
  • Quyển thứ 21: 10 điều công luật
  • Quyển thứ 22: dẫn điều luật

Ebook tải về định dạng pdf

Hoàng Việt luật lệ – Quyển 01

Hoàng Việt luật lệ – Quyển 02

Hoàng Việt luật lệ – Quyển 03

Hoàng Việt luật lệ – Quyển 04

Hoàng Việt luật lệ – Quyển 05

Hoàng Việt luật lệ – Quyển 06

Hoàng Việt luật lệ – Quyển 07

Hoàng Việt luật lệ – Quyển 08

Hoàng Việt luật lệ – Quyển 09

Hoàng Việt luật lệ – Quyển 10

Hoàng Việt luật lệ – Quyển 11

Hoàng Việt luật lệ – Quyển 12

Hoàng Việt luật lệ – Quyển 13

Hoàng Việt luật lệ – Quyển 14

Hoàng Việt luật lệ – Quyển 15

Hoàng Việt luật lệ – Quyển 16

Hoàng Việt luật lệ – Quyển 17

Hoàng Việt luật lệ – Quyển 18

Hoàng Việt luật lệ – Quyển 19

Hoàng Việt luật lệ – Quyển 20

  • Ghi chú: nếu các link có lỗi, bạn độc vui lòng phản hồi bên dưới bài viết. Cảm ơn.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!