Ebook Gia Định Thành thông chí (Bản Chữ Hán) – Trịnh Hoài Đức

Tượng Trịnh Hoài Đức trong Văn miếu Trấn Biên – Biên Hòa

Tác giả Trịnh Hoài Đức

Trịnh Hoài Đức (chữ Hán: 鄭懷德; 1765 – 1825), còn có tên là An(安), tự Chỉ Sơn (止山), hiệu Cấn Trai (艮齋). Ông là một công thần của triều Nguyễn, là một nhà thơ, nhà văn và là một sử gia nổi tiếng của Việt Nam trong thế kỷ 18-19. Sinh thời, ông từng được vua nhà Nguyễn ban tước An Toàn hầu.

Đặc biệt, quyển Gia Định thành thông chí của ông cho đến nay vẫn được xem là một trong những sử liệu quan trọng nhất cho các nhà nghiên cứu sử học và địa lý của miền Nam Việt Nam.


Sách Gia Định Thành thông chí

Sách gồm 6 quyển, viết bằng chữ Hán, không có lời tựa, nên không biết tác giả biên soạn vào năm nào và trong hoàn cảnh nào. Chỉ biết là sách hoàn thành trong đời Gia Long, cho nên ngay khi vua Minh Mạng xuống chiếu cầu sách cũ (1820), ông đã đem dâng lên.

Nội dung bộ sách ghi chép khá đầy đủ về núi sông, cửa biển, phong tục, sản vật, con người ở Gia Định (Nam Kỳ Lục Tỉnh, Nam Bộ ngày nay),… Đây là một công trình được nhiều nhà nghiên cứu đánh giá cao, và đã được dịch ra tiếng Pháp từ cuối thế kỷ 19.


Ebook Gia Định Thành thông chí – Bản chữ Hán (PDF)

Nguồn: Thư viện Quốc Gia Việt Nam

Viết một bình luận

error: Content is protected !!