Abigail Johnson

Tiểu sử Abigail Johnson

Abigail Pierrepont Johnson sinh ngày 19 tháng 12 năm 1961,  là một nữ doanh nhân Mỹ.

Johnson tốt nghiêp trường Hobart and William Smith với bằng cử nhân về lịch sử nghệ thuật vào năm 1984. Sau thời gian làm việc ngắn ở vị trí tư vấn tài chính tại Booz Allen Hamilton từ năm 1985-86, Johnson hoàn thành bằng MBA tại trường thương mại Harvard và gia nhập tập đoàn Fidelity – tập đoàn ông nội bà, Edward Johnson II thành lập năm 1946 – ở vị trí chuyên gia phân tích tài chính và quản lý danh mục đầu tư năm 1988.

Bà được đề cử lên vai trò điều hành trong ban quản lý Fidelity và FMR vào năm 1997 và kể từ đó bà nắm giữ nhiều vị trí trong Ban quản trị lâu năm bên trong FMR, tham gia quản lý mảng dịch vụ tài chính hưu trí Fidelity và quản lý điều hành trong tập đoàn Fidelity Investments.

Bà được bổ nhiệm làm chủ tịch tập đoàn vào tháng 8 năm 2012.


Học vấn

  • Cử nhân Nghệ thuật/ Khoa học tại trường Hobart and William Smith;
  • Thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Harvard Business School.

Sự nghiệp và hoạt động

  • Bà Johnson trở thành CEO của Fidelity Investments, một quỹ đầu tư chung tư nhân do ông nội bà thành lập, vào năm 2014. Bà trở thành Chủ tịch vào năm 2016.
  • Bà chiếm 24,5% cổ phần của Quỹ, khoảng 2,5 ngàn tỷ tài sản quản lý.S
  • Bà Johnson không hề e ngại thay đổi nhiều thứ ở Quỹ 72 tuổi này, thay đổi quỹ đầu tư tương hỗ  hợp pháp nhưng chí ngốn tiền theo các mục tiêu và giải pháp mới.
  • Năm nay Fidelity vừa triển khai các quỹ không tính phí Thân thiện – Thiên niên kỷ và nền tảng tiền điện tử để giúp các nhà đầu tư có thể quản lý các tài sản số.

Nguồn: Forbes và Wiki

Viết một bình luận

error: Content is protected !!