Melinda Gates

Tiểu sử Melinda Gates

Melinda Gates (tên thiếu nữ là Melinda French, vợ của Bill Gates) sinh ngày 15 tháng 8 năm 1964.

Melinda Gates sinh ra và lớn lên tại Dallas, Texas, nơi bà được làm đại biểu học sinh đọc diễn văn từ biệt của lớp bà tại Học viện Ursuline của Dallas. Bà đậu bằng tú tài khoa học máy tính và kinh tế tại trường đại học Duke năm 1986 và bằng cử nhân văn chương trường Duke năm 1987, và phục vụ như một thành viên của ban quản trị trường Duke từ 1996-2003. Hiện tại bà cũng dự Nhóm Bilderberg và giữ một ghế trong ủy ban The Washington Post.

Bà kết hôn với Bill Gates vào năm 1994 và có ba con.

Cùng với chồng của mình, Melinda sáng lập ra Quỹ Bill & Melinda Gates, một tổ chức từ thiện đã đóng góp tới $24 tỷ USD cho cứu tế.


Học vấn

  • Cử nhân Nghệ thuật/ Khoa học tại trường Duke University;
  • Thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Fuqua School of Business.

Hoạt động và sự nghiệp

  • Bà Gates là người phụ nữ có ảnh hưởng rất lớn vì là đồng sáng lập quỹ từ thiện Bill and Melinda Gates Foundation.
  • Bà Gates đề ra chiến lược của Quỹ từ thiện là giải quyết các thách thức toàn cầu về giáo dục, nghèo đói và chống phá thai cũng như vấn đề vệ sinh.
  • Một phần trong sứ mệnh của Quỹ là giúp đỡ con người có cuộc sống khỏe mạnh. Bà cũng cống hiến rất nhiều nỗ lực cho quyền của trẻ em gái và phụ nữ.
  • Hành động tiếp theo của bà, sứ mệnh của Quỹ là thu hẹp khoảng cách cho các nhà sáng lập phụ nữ thông qua công ty đầu tư và ươm tạo Pivotal Ventures.

Nguồn: Forbes và Wiki

Viết một bình luận

error: Content is protected !!