Jacinda Ardern

Tiểu sử

Jacinda Kate Laurell Ardern sinh ngày 26 tháng 7 năm 1980.

Sinh ra ở Hamilton nhưng Ardern lớn lên ở Mururupa, một thị trấn nhỏ thuộc vùng Baie de l’Abondance và sau đó là ở Morrinsville. Bà từng tốt nghiệp bằng Truyền thông từ Đại học Waikato. Bà tham gia Công đảng New Zealand từ năm 17 tuổi, Ardern từng làm việc cho cựu lãnh đạo Đảng Lao động Phil Goff cũng như làm việc tại Anh ở Văn phòng Nội các cũng như Ban quản lý xí nghiệp và doanh nghiệp. Bà đã từng làm việc cho nữ cựu thủ tướng Helen Clark. Ngoài ra, Ardern cũng từng là chủ tịch Liên hiệp quốc tế các tổ chức thanh niên xã hội, tổ chức quản lý hơn 150 phong trào tiến bộ của giới trẻ trên toàn cầu. Năm 2008, ở tuổi 28, Ardern được bầu vào Quốc hội và trở thành thành viên trẻ nhất của quốc hội khi đó.


Hoạt động và sự nghiệp

  • Ardern set new norms as a government leader when she gave birth, took six weeks maternity leave and shared that her partner will be a stay-at-home dad.
  • She said she is using her platform to “create a path for other women” to follow in her footsteps.
  • Rising to power on a tide of “Jacindamania,” at 38, she is the youngest female leader in the world and New Zealand’s youngest PM in 150 years.
  • As leader of the Labour Party, she promises an “empathetic” government, with ambitious plans to tackle climate change and child poverty.
  • In July she announced welfare reforms including a weekly stipend for new parents and an increase in paid parental leave from 18 to 22 weeks.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!