Top 100 Phụ nữ có ảnh hưởng nhất trên thế giới 2018

Tạp chí Forbes vừa đưa ra Danh sách 100 phụ nữ có ảnh hưởng nhất trên thế giới năm 2018. Nữ Giới Chung dịch và đăng lại, đây là những điển hình phụ nữ tài năng nhất hiện nay.

#1 – Angela Merkel

Vị trí hiện tại: Thủ tướng nước Đức

Tuổi: 64

Nơi sống: Berlin, Đức

Quốc tịch: Đức

Lĩnh vực hoạt động: Chính trị

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#2 – Theresa May

Vị trí hiện tại: Thủ tướng nước Anh

Tuổi: 62

Nơi sống: London, Anh

Quốc tịch: Anh

Lĩnh vực hoạt động: Chính trị

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#3 – Christine Lagarde

Vị trí hiện tại: Giám đốc quản lý Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tuổi: 62

Nơi sống: Washington, District of Columbia

Quốc tịch: Pháp

Lĩnh vực hoạt động: Kinh tế

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#4 – Mary Barra

Vị trí hiện tại: Giám đốc điều hành General Motors

Tuổi: 56

Nơi sống: Novi, Michigan

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Lĩnh vực hoạt động: Kinh tế

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#5 – Abigail Johnson

Vị trí hiện tại: Giám đốc điều hành Fidelity Investments

Tuổi: 56

Nơi sống: Milton, Massachusetts

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Lĩnh vực hoạt động: Tài chính và đầu tư

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

 #6 – Melinda Gates

Vị trí hiện tại: Đồng sáng lập Quỹ Từ thiện Bill & Melinda Gates Foundation

Tuổi: 54

Nơi sống: Medina, Washington

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Lĩnh vực hoạt động: Từ thiện/ Phi chính phủ

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#7 – Susan Wojcicki

Vị trí hiện tại: Giám đốc điều hành Youtube

Tuổi: 50

Nơi sống: Los Altos, California

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Lĩnh vực hoạt động: Công nghệ

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#8 – Anan Patricia Botín

Vị trí hiện tại: Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Banco Santander

Tuổi: 58

Nơi sống: Madrid, Spain

Quốc tịch: Tây Ban Nha

Lĩnh vực hoạt động: Tài chính và Đầu tư

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#9 – Marillyn Hewson

Vị trí hiện tại: Giám đốc điều hành của Lockheed Martin

Tuổi: 64

Nơi sống: Potomac, Maryland

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#10 – Ginni Rometty

Vị trí hiện tại: Giám đốc điều hành IBM

Tuổi: 61

Nơi sống: Hoa Kỳ

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Lĩnh vực hoạt động: Công nghệ

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#11 – Sheryl Sandberg

Vị trí hiện tại: Giám đốc hành chánh (COO) của Facebook

Tuổi: 49

Nơi sống: Menlo Park, California

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Lĩnh vực hoạt động: Công nghệ

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#12 – Gail Boudreaux

Vị trí hiện tại: Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Anthem

Tuổi: 58

Nơi sống: Lake Forest, Illinois

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Lĩnh vực hoạt động: Chăm sóc sức khỏe

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

$13 – Angela Ahrendts

Vị trí hiện tại: SVP, Retail, Apple

Tuổi: 58

Nơi sống: Cupertino, California

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Lĩnh vực hoạt động: Công nghệ

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#14 – Safra Catz

Vị trí hiện tại: Đồng giám đốc điều hành của Oracle

Tuổi: 56

Nơi sống: Redwood City, California

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Lĩnh vực hoạt động: Công nghệ

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#15 – Isabelle Kocher

Vị trí hiện tại: Giám đốc điều hành của ENGIE

Tuổi: 51

Nơi sống: Pháp

Quốc tịch: Pháp

Lĩnh vực hoạt động: Năng lượng

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#16 – Adena Friedman

Vị trí hiện tại: Chủ tịch và Giám đốc điều hành của NASDAQ

Tuổi: 49

Nơi sống: Hoa Kỳ

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Lĩnh vực hoạt động: Tài chính và Đầu Tư

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#17 – Ho Ching

Vị trí hiện tại: Giám đốc điều hành của Temasek

Tuổi: 65

Nơi sống: Singapore

Quốc tịch: Singapore

Lĩnh vực hoạt động: Đa dạng

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#18 – Emma Walmsley

Vị trí hiện tại: Giám đốc điều hành của GlaxoSmithKline

Tuổi: 49

Nơi sống: Anh Quốc

Quốc tịch: Anh Quốc

Lĩnh vực hoạt động: Chăm sóc sức khỏe

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#19 – U.S Supreme Court Justices

Vị trí hiện tại: Thẩm phán Tòa án Tối cao Hoa Kỳ

Tuổi:

Nơi sống: Washington, District of Columbia

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Lĩnh vực hoạt động: Chính trị

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#20 – Oprah Winfrey

Vị trí hiện tại: Doanh nhân và là nhà từ thiện

Tuổi: 64

Nơi sống: Montecito, California

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Lĩnh vực hoạt động: Truyền thông và Giải trí

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#21 – Ruth Prat

Vị trí hiện tại: Phó Tổng giám đốc và Quản lý Tài chính của Alphabet

Tuổi: 61

Nơi sống: Palo Alto, California

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Lĩnh vực hoạt động: Công nghệ

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#22 – Laurene Powell Jobs

Vị trí hiện tại: Sáng lập và Điều hành Emerson Collective

Tuổi: 55

Nơi sống: Palo Alto, California

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#23 – Queen Elizabeth II

Vị trí hiện tại: Nữ hoàng Anh Quốc

Tuổi: 92

Nơi sống: London, Anh Quốc.

Quốc tịch: Anh Quốc

Lĩnh vực hoạt động: Chính trị

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#24 – Ivanka Trump

Vị trí hiện tại: Cố vấn Tổng thống Hoa Kỳ

Tuổi: 37

Nơi sống: New York, Hoa Kỳ

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Lĩnh vực hoạt động: Chính trị

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#25 – Phebe Novakovic

Vị trí hiện tại: Giám đốc điều hành General Dynamics

Tuổi: 60

Nơi sống: Fairfax, Virginia, Hoa Kỳ

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Lĩnh vực hoạt động: Đa dạng, nhiều lĩnh vực

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#26 – Sheikh Hasina Wajed

Vị trí hiện tại: Thủ tướng Bangladesh

Tuổi: 71

Nơi sống: Dhaka, Bangladesh

Quốc tịch: Bangladesh

Lĩnh vực hoạt động: Chính trị

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#27 – Stacey Cunnungham

Vị trí hiện tại: Chủ tịch President, NYSE Group

Tuổi: 44

Nơi sống: New York.

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Lĩnh vực hoạt động: Tài Chính và Đầu tư

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#28 – Amy Hood

Vị trí hiện tại: EVP và CFO tại Microsoft

Tuổi: 46

Nơi sống:

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Lĩnh vực hoạt động: Công nghệ

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#29 – Jacinda Ardern

Vị trí hiện tại: Thủ tướng New Zealand

Tuổi: 38

Nơi sống: Wellington, New Zealand

Quốc tịch: New Xealand

Lĩnh vực hoạt động: Chính trị

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#30 – Gina Rinehart

Vị trí hiện tại: Chủ tịch điều hành Hancock Prospecting

Tuổi: 64

Nơi sống: Perth, Australia

Quốc tịch: Nước Úc

Lĩnh vực hoạt động: Kim loại và khai khoáng

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#31 – Shari Redstone

Vị trí hiện tại: Chủ tịch National Amusements

Tuổi: 64

Nơi sống: Westwood, Massachusetts

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Lĩnh vực hoạt động: Truyền thông và Giải trí

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#32 – Carrie Lam

Vị trí hiện tại: Đặc khu trưởng Hong Kong

Tuổi: 61

Nơi sống: Hong Kong

Quốc tịch: Hong Kong

Lĩnh vực hoạt động: Chín trị

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#33 – Mary Callahan Erdoes

Vị trí hiện tại: CEO của J.P. Morgan Asset Management

Tuổi: 51

Nơi sống: New York

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Lĩnh vực hoạt động: Tài chính và Đầu tư

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#34 – Rosalind Brewer

Vị trí hiện tại: COO của Starbuck

Tuổi: 56

Nơi sống:

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Lĩnh vực hoạt động: Đa dạng, nhiều lĩnh vực

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#35 – Erna Solberg

Vị trí hiện tại: Thủ tướng Na Uy

Tuổi: 57

Nơi sống: Na Uy

Quốc tịch: Na Uy

Lĩnh vực hoạt động: Chính trị

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#36 – Bonnie Hammer

Vị trí hiện tại: Chủ tịch NBC Universal Cable Entertainment Group, Comcast

Tuổi: 68

Nơi sống: Westport, Connecticut

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Lĩnh vực hoạt động: Truyền thông và Giải Trí

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#37 – Lisa Davis

Vị trí hiện tại: Chủ tịch và Điều hành của Siemens USA

Tuổi: 55

Nơi sống:

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Lĩnh vực hoạt động: Đa dạng, nhiều lĩnh vực

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#38 – Marianne Lake

Vị trí hiện tại: CFO của Chase (ngân hàng lớn nhất Hoa Kỳ)

Tuổi: 49

Nơi sống:

Quốc tịch: Nước Anh

Lĩnh vực hoạt động: Tài chính và Đầu tư

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#39 – Mingzhu Dong

Vị trí hiện tại: Chủ tịch và Điều hành của Gree Electric Appliances

Tuổi: 64

Nơi sống: Zhuhai, China

Quốc tịch: Trung Quốc

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#40 – Tsai Ing-wen

Vị trí hiện tại: Tổng thống Đài Loan

Tuổi: 62

Nơi sống: Taipei, Taiwan

Quốc tịch: Đài Loan

Lĩnh vực hoạt động: Chính trị

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#41 – Donna Langley

Vị trí hiện tại: Chủ tịch Universal Pictures, Comcast

Tuổi: 50

Nơi sống: Los Angeles, California

Quốc tịch: Anh Quốc

Lĩnh vực hoạt động: Truyền thông và Giải trí

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#42 – Anne Finucane

Vị trí hiện tại: Phó chủ tịch của Bank of America

Tuổi:

Nơi sống: Boston, Massachusetts

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Lĩnh vực hoạt động: Tài chính và Đầu tư

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#43 – Gillian Tans

Vị trí hiện tại: CEO của Booking.com

Tuổi:

Nơi sống:

Quốc tịch: Hà Lan

Lĩnh vực hoạt động: Dịch vụ

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#44 – Thi Phuong Thao Nguyen

Vị trí hiện tại: Đồng Sáng lập và Chủ tịch của Sovico Holdings

Tuổi: 48

Nơi sống: Hochiminh City, Vietnam.

Quốc tịch: Vietnam.

Lĩnh vực hoạt động: Đa dạng, nhiều lĩnh vực

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#45 – Nicola Sturgeon

Vị trí hiện tại: Thủ hiến Scotland

Tuổi: 48

Nơi sống: Glasgow, Scotland

Quốc tịch: Anh Quốc

Lĩnh vực hoạt động: Chính trị

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#46 – Jean Liu

Vị trí hiện tại: Chủ tịch của Didi Chuxing

Tuổi: 40

Nơi sống: Beijing, China

Quốc tịch: China

Lĩnh vực hoạt động: Công nghệ

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#47 – Kolinda Grabar – Kitarovic

Vị trí hiện tại: Tổng thống Croatia

Tuổi: 50

Nơi sống: Zagreb, Croatia

Quốc tịch: Croatia

Lĩnh vực hoạt động: Chính trị

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#48 – Anan Wintour

Vị trí hiện tại: Giám đốc Mỹ thuật của Conde Nast

Tuổi: 69

Nơi sống: New York

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Lĩnh vực hoạt động: Truyền thông và Giải trí

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#49 – Elvira Nabiullina

Vị trí hiện tại: Thống đốc Central Bank of Russia

Tuổi: 55

Nơi sống: Moscow, Russia

Quốc tịch: Liên Bang Nga

Lĩnh vực hoạt động: Tài chính và Đầu tư

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

Tiểu sử cá nhân

#50 – Beyoncé Knowles

Vị trí hiện tại: Ca sĩ, nhạc sĩ

Tuổi: 37

Nơi sống: Los Angeles, California

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Lĩnh vực hoạt động: Truyền thông và Giải trí

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#51 – Roshni Nadar Malhotra

Vị trí hiện tại: CEO của HCL Enterprise

Tuổi: 37

Nơi sống: New Delhi, Ấn Độ

Quốc tịch: Ấn Độ

Lĩnh vực hoạt động: Công nghệ

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#52 – Dana Walden

Vị trí hiện tại: Chủ tịch của Disney Television Studios and ABC Entertainment, Walt Disney

Tuổi: 54

Nơi sống: Brentwood, California

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Lĩnh vực hoạt động: Truyền thông và Giải trí

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#53 – Priscilla Chan

Vị trí hiện tại: Đồng sáng lập Chan Zuckerberg Initiative

Tuổi: 33

Nơi sống: Palo Alto, California

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Lĩnh vực hoạt động: Từ thiện/ Phi chính phủ

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#54 – Tricia Griffith

Vị trí hiện tại: Chủ tịch và Giám đốc Điều hành của Progressive Insurance Company Ltd.

Tuổi: 54

Nơi sống: Hudson, Ohio

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Lĩnh vực hoạt động: Dịch vụ

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#55 – Jennifer Morgan

Vị trí hiện tại: Chủ tịch Americas and Asia Pacific Japan, SAP SE

Tuổi: 47

Nơi sống:

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Lĩnh vực hoạt động: Đa dạng, nhiều lĩnh vực

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#56 – Feng Ying Wang

Vị trí hiện tại: CEO của Great Wall Motor Company Limited

Tuổi:

Nơi sống: Baoding, China

Quốc tịch: Trung Quốc

Lĩnh vực hoạt động: Xe hơi

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#57 – Maggie Wei Wu

Vị trí hiện tại: CFO, Alibaba Group

Tuổi: 50

Nơi sống: Trung Quốc

Quốc tịch: Trung Quốc

Lĩnh vực hoạt động: Thời trang và bán lẻ

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#58 – Lubna S. Olayan

Vị trí hiện tại: CEO và Quyền Chủ tịch của Olayan Financing Company

Tuổi: 63

Nơi sống: Saudi Arabia

Quốc tịch: Saudi Arabia

Lĩnh vực hoạt động: Đa dạng, nhiều lĩnh vực

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#59 – Gwynne Shotwell

Vị trí hiện tại: Chủ tịch và COO của SpaceX

Tuổi: 55

Nơi sống:

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Lĩnh vực hoạt động: Hàng không vũ trụ

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#60 – Kiran Mazumdar – Shaw

Vị trí hiện tại: Chủ tịch và Điều hành của Biocon Ltd.

Tuổi: 64

Nơi sống: Bangalore, India

Quốc tịch: Ấn Độ

Lĩnh vực hoạt động: Chăm sóc sức khỏe

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#61 – Melanie Kreis

Vị trí hiện tại: CFO của Deutsche Post

Tuổi: 47

Nơi sống: Đức

Quốc tịch: Đức

Lĩnh vực hoạt động: Vận tải

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#62 – Zhou Qunfei

Vị trí hiện tại: Sáng lập và Chủ tịch của Lens Technology

Tuổi: 48

Nơi sống: Hong Kong

Quốc tịch: Hong Kong

Lĩnh vực hoạt động: Công nghệ

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#63 – Dalia Grybauskaite

Vị trí hiện tại: Tổng thống Lithuania

Tuổi: 62

Nơi sống: Vilnius, Lithuania

Quốc tịch: Litva (Lithuanua)

Lĩnh vực hoạt động: Chính trị

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#64 – Güler Sabanci

Vị trí hiện tại: Chủ tịch và Quản lý của Sabanci Holding

Tuổi: 63

Nơi sống: Istanbul, Turkey

Quốc tịch: Thổ Nhĩ Kỳ

Lĩnh vực hoạt động: Đa dạng, nhiều lĩnh vực

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#65 – Peng Liyuan

Vị trí hiện tại: Đệ nhất phu nhân Trung Quốc

Tuổi: 56

Nơi sống: Beijing (Bắc Kinh)

Quốc tịch: Trung Quốc

Lĩnh vực hoạt động: Chính trị

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#66 – Katharine Viner

Vị trí hiện tại: Tổng biên tập của Guardian News & Media

Tuổi: 46

Nơi sống: Anh Quốc

Quốc tịch: Anh Quốc

Lĩnh vực hoạt động: Truyền thông và Giải trí

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#67 – Federica Mogherini

Vị trí hiện tại: Trưởng phòng đối ngoại của Hiệp hội Châu Âu (European Union)

Tuổi: 45

Nơi sống: Rome, Italy

Quốc tịch: Ý

Lĩnh vực hoạt động: Chính trị

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#68 – Taylor Swift

Vị trí hiện tại: Ca sĩ, nhạc sĩ

Tuổi: 28

Nơi sống: Nashville, Tennessee

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Lĩnh vực hoạt động: Truyền thông và Giải trí

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#69 – Belinda Johnson

Vị trí hiện tại: COO của AirBnB

Tuổi: 51

Nơi sống: Redwood City, California

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Lĩnh vực hoạt động: Công nghệ

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#70 – Zanny Minton Beddoes

Vị trí hiện tại: Tổng biên tập của The Economist

Tuổi:

Nơi sống:

Quốc tịch: Anh Quốc

Lĩnh vực hoạt động: Truyền thông và Giải trí

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#71 – Kathleen Kennedy

Vị trí hiện tại: Chủ tịch của Lucasfilm

Tuổi:

Nơi sống:

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Lĩnh vực hoạt động: Truyền thông và Giải trí

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#72 – Lynn Good

Vị trí hiện tại: Chủ tịch và Điều hành của Duke Energy

Tuổi:

Nơi sống: Charlotte, North Carolina

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Lĩnh vực hoạt động: Năng lượng

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#73 – Solina Chau

Vị trí hiện tại: Giám đốc Li Ka Shing Foundation

Tuổi: 56

Nơi sống: Hong Kong

Quốc tịch: Hong Kong

Lĩnh vực hoạt động: Công nghệ

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#74 – Shonda Rhimes

Vị trí hiện tại: Nhà Sản xuất, Biên tập và tác giả của Shondaland

Tuổi: 48

Nơi sống:

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Lĩnh vực hoạt động: Truyền thông và Giải trí

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#75 – Judy Faulkner

Vị trí hiện tại: Sáng lập và Điều hành Epic Systems

Tuổi: 75

Nơi sống:

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Lĩnh vực hoạt động: Công nghệ

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#76 – Kersti Kaljulaid

Vị trí hiện tại: Tổng thống Estonia

Tuổi: 48

Nơi sống: Tallinn, Estonia

Quốc tịch: Estonia

Lĩnh vực hoạt động: Chính trị

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#77 – Arianna Huffington

Vị trí hiện tại: Chủ tịch và Điều hành Thrive Global

Tuổi: 68

Nơi sống: New York

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Lĩnh vực hoạt động: Truyền thông và Giải trí

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#78 – Sri Mulyani Indrawati

Vị trí hiện tại: Bộ trưởng Tài chánh của Indonesia

Tuổi: 56

Nơi sống:

Quốc tịch: Ấn Độ

Lĩnh vực hoạt động: Chính trị

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#79 – Serena Williams

Vị trí hiện tại: Vận động viên Tennis

Tuổi: 37

Nơi sống: Palm Beach Gardens, Florida

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Lĩnh vực hoạt động: Thể thao

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#80 – Meg Whitman

Vị trí hiện tại: Điều hành tại Quibi

Tuổi: 62

Nơi sống: Atherton, California

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Lĩnh vực hoạt động: Công nghệ

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#81 – Denise Coates

Vị trí hiện tại: Đồng điều hành Bet365

Tuổi: 61

Nơi sống: Stoke-on-Trent, Anh Quốc

Quốc tịch: Anh Quốc

Lĩnh vực hoạt động: Trò chơi và Sòng bài

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#82 – Raja Easa Al Gurg

Vị trí hiện tại: Quản lý tại Easa Saleh Al Gurg Group

Tuổi:

Nơi sống: Dubai, United Arab Emirates

Quốc tịch: United Arab Emirates (Vương Quốc Ả-rập Thống nhất)

Lĩnh vực hoạt động: Đa dạng, nhiều lĩnh vực

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#83 – Eliza Manningham-Buller

Vị trí hiện tại: Chủ tịch của Wellcome Trust

Tuổi: 70

Nơi sống:

Quốc tịch: Anh Quốc

Lĩnh vực hoạt động: Từ thiện/ Phi chính phủ

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#84 – Wai Ying Lam

Vị trí hiện tại: Chủ tịch của Biel Crystal

Tuổi:

Nơi sống: Hong Kong

Quốc tịch: Hong Kong

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#85 – Michelle Bachelet

Vị trí hiện tại: Cao ủy Nhân quyền tại Liên Hiệp Quốc

Tuổi: 67

Nơi sống: Santiago, Chile

Quốc tịch: Chi Lê (Chile)

Lĩnh vực hoạt động: Chín trị

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#86 – Lee Boo-Jin

Vị trí hiện tại: Chủ tịch và Điều hành của Hotel Shilla

Tuổi: 48

Nơi sống: Seoul, South Korea

Quốc tịch: Hàn Quốc

Lĩnh vực hoạt động: Dịch vụ

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#87 – Jenny Lee

Vị trí hiện tại: Điều hành tại GGV Capital

Tuổi: 46

Nơi sống: Thượng Hải, Trung Quốc

Quốc tịch: Singapore

Lĩnh vực hoạt động: Tài chính và Đầu tư

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#88 – Shobhana Bhartia

Vị trí hiện tại: Chủ tịch và Điều hành tại HT Media

Tuổi: 61

Nơi sống: Delhi, Ấn Độ

Quốc tịch: Ấn Độ

Lĩnh vực hoạt động: Truyền thông và Giải trí

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#89 – Kristen Green

Vị trí hiện tại: Sáng lập của Forerunner Ventures

Tuổi: 47

Nơi sống: San Francisco, California

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Lĩnh vực hoạt động: Tài chính và Đầu tư

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#90 – Geisha Williams

Vị trí hiện tại: Chủ tịch và Điều hành PG&E

Tuổi:

Nơi sống:

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Lĩnh vực hoạt động: Dịch vụ

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#91 – Ana Brnabic

Vị trí hiện tại: Thủ tướng Serbia

Tuổi: 44

Nơi sống:

Quốc tịch: Serbia

Lĩnh vực hoạt động: Chính trị

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#92 – Anne Wojcicki

Vị trí hiện tại: Sáng lập và Điều hành 23andMe

Tuổi: 45

Nơi sống: Los Altos, California

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Lĩnh vực hoạt động: Công nghệ

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#93 – Aileen Lee

Vị trí hiện tại:  Cổ đông Sáng lập của Cowboy Ventures

Tuổi: 48

Nơi sống: Palo Alto, California

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Lĩnh vực hoạt động: Tài chính và Đầu tư

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#94 – Priyanka Chopra

Vị trí hiện tại: Diễn viên, Nhà Sản xuất

Tuổi: 36

Nơi sống:

Quốc tịch: Ý

Lĩnh vực hoạt động: Truyền thông và giải trí

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#95 – Rania Nashar

Vị trí hiện tại: Điều hành Samba Financial Group

Tuổi:

Nơi sống: Saudi Arabia

Quốc tịch: Saudi Arabia

Lĩnh vực hoạt động: Tài Chính và Đầu tư

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#96 – Dominique Senequier

Vị trí hiện tại: Chủ tịch và Điều hành Ardian

Tuổi: 65

Nơi sống: Paris, France

Quốc tịch: Pháp

Lĩnh vực hoạt động: Tài Chính và Đầu tư

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#97 – Sahle-Work Zewde

Vị trí hiện tại: Tổng thống Ethiopia

Tuổi:

Nơi sống: Ethiopia

Quốc tịch: Ethiopia

Lĩnh vực hoạt động: Chính trị

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#98 – Theresia Gouw

Vị trí hiện tại: Cổ đông Sáng lập của Aspect Ventures

Tuổi: 46

Nơi sống: Palo Alto, California

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Lĩnh vực hoạt động: Tài chính và Đầu tư

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#99 – Margarita Louis-Dreyfus

Vị trí hiện tại: Chủ tịch Louis Dreyfus SAS

Tuổi: 56

Nơi sống: Davos, Thụy Sĩ

Quốc tịch: Thụy Sĩ

Lĩnh vực hoạt động: Thực phẩm và Thức uống

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

#100 – Beth Brooke – Marciniak

Vị trí hiện tại: Phó chủ tịch toàn cầu của Ernst & Young

Tuổi: 59

Nơi sống: Washington, District of Columbia

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Lĩnh vực hoạt động: Đa dạng, nhiều lĩnh vực

Thông tin về hoạt động và sự nghiệp.

Nguồn: Forbes

Viết một bình luận

error: Content is protected !!