06 – Kỹ năng phân tích

– Anh làm tôi tò mò quá. – Dan nói. – Thế tôi cần phải làm gì để trở thành một người lãnh đạo giỏi và làm thế nào để tôi có thể giúp đỡ các nhân viên của mình?

– Để xây dựng một nhóm làm việc hiệu quả, cả trưởng nhóm lẫn các thành viên trong nhóm phải có ba kỹ năng Phân tích, Thích ứng và Phát huy. Trước tiên, ta hãy nói về kỹ năng Phân tích. – Vị Giám đốc Một Phút tiếp tục. – Để có thể tạo điều kiện cho sự phát triển và tăng năng suất của nhóm, trước hết anh phải tìm hiểu về cách thức hoạt động và sinh hoạt trong nhóm. Tôi nhận ra rằng, trưởng nhóm và các thành viên trong nhóm cần phải làm nhiều hơn nghe và nói. Quan trọng nhất chính là kỹ năng quan sát nhóm trong hành động cụ thể. Do các nhóm luôn phức tạp hơn chúng ta tưởng cho nên cần phải có cách quan sát nhóm phù hợp thì chúng ta mới có thể thấy rõ nhất tiến triển của nó.

– Tôi hiểu rồi. – Dan nói.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!