Đọc nhanh hơn

Đọc để lấy thông tin hay giải trí vốn là kỹ năng rất quan trọng và có thể được rèn luyện theo thời gian. Bạn có thể tưởng tượng đến đống ồ sơ phải xử lý ở cơ quan, hàng tá những cuốc sách hoặc tài liệu tổng hợp trước mỗi kỳ thi, tờ báo ngày hay cuốn tạp chí cuối tháng mà bạn cần đọc, bạn sẽ thấy ngay được tầm quan trọng của việc có được kỹ năng đọc nhanh.

Bạn có thể tìm mua một cuốn sách dạy kỹ năng đọc nhanh hoặc tìm một phần mềm hỗ trợ. Tôi ví dụ, trong khi những người đọc chậm đọc tất cả các chữ, di chuyển mắt theo từng hàng chữ từ đầu đến cuối thì ngược lại, những người đọc nhanh hầu không di chuyển mắt từ trái sang phải mà để mắt ở phần giữa trang sách và di chuyển từ trên xuống dưới. Họ đọc lướt, tìm kiếm thông tin liên quan.

Bạn chắc chắn có thể tự mình luyện tập và hoàn toàn biết cách bỏ qua những đoạn không cần thiết nếu người viết hơi dài dòng hay lan man. Bạn không thể có được kỹ năng này ngày một ngày hai mà cần sự luyện tập, lúc đầu có thể bạn sẽ mất thời gian nhưng đó là khoảng thời gian hữu ích xứng đáng cần được đầu tư. Bạn sẽ thấy hiệu quả ngay sau đó và sẽ hoàn toàn ngạc nhiên với những thông tin mà bạn có được nhờ khả năng đọc siêu tốc của mình.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!