Sắp xếp danh sách việc cần làm

Tôi hy vọng đến lúc này, bạn đã viết ra những thứ bạn cần làm. Cố gắng tập hợp chúng ở cùng một nơi; có thể là cuốn sổ như đã đề cập đến ở phần trước. Bạn có thể có hai danh sách hoàn toàn riêng biệt – một cho công việc từ 5 đến 9 mục và một cho những việc khác. Nhưng nếu bạn có ý định làm việc ở nhà hoặc làm việc cá nhân ở cơ quan, bạn chỉ cần một danh sách chung.

bây giờ, bạn cần quyết định thứ tự công việc phải giải quyết. Hãy giải quyết những việc gấp vá quan trọng trước, sau đó nhanh chóng xử lý những việc gấp nhưng không quan trọng. Sau đó, bạn cần sử dụng thông tin về những việc thực sự quan trọng và danh sách ưu tiên để tìm ra cách xử lý những việc còn lại trong danh sách.

Hãy sắp xếp các nhiệm vụ nhóm (theo các cuộc gọi hoặc những việc cần làm trong khi bạn ra ngoài đi chợ) vì giải quyết các công việc tương tự bao giờ cũng hiệu quả hơn. Bây giờ, hãy sử dụng những chiến lược lập danh sách khác chúng ta đã đề cập ở phần trước để sắp xếp những nhiệm vụ này theo thứ tự (sắp xếp những việc để làm ở đâu danh sách và bạn có thể giải quyết được nhiều việc cùng loại một cách nhanh chóng).

Nếu trước đây bạn chưa từng làm việc này, sẽ mất thời gian để sắp xếp danh sách nhưng bạn lại tiết kiệm được thời gian về lâu dài. khi đã hình thành được thói quen, thậm chí bạn sẽ giải quyết mọi việc nhanh hơn nhờ liệt kê những việc cần làm đúng thứ tự. Nếu đến giờ bạn vẫn chưa phải là người có tổ chức, hãy thử kỹ thuật này và cảm nhận sự thoải mái sau khi viết ra tất cả những việc quan trọng một cách rõ ràng và thấy được những việc bạn định làm.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!