Ngày thứ 14: Sức mạnh của tình yêu

Mục tiêu

Ngày ôm nay tôi sẽ tiếp cận với mọi người và mọi tình huống với một thái độ yêu thương. Tôi không ngớt lặp lại từ ”yêu” và giữ nó trong tâm khảm mình. Tôi nhìn thế giới thông qua lăng kính của sự quan tâm yêu mến và kích thích năng lượng cảm xúc này suốt đời tôi.

Suy ngẫm

Tình yêu là năng lượng mạnh mẽ nhất trong vũ trụ. Tỏ tình yêu thương trong bất kỳ tình huống khó khăn nào hoặc đối với bất cứ con người phiền toái khó ưa nào thường tạo ra những kết quả tức thời và thần kỳ hơn là những cách tiếp cận khác. Tình yêu luôn luôn vận động, vì thế việc tập trung một cách có ý thức năng lượng của nó sẽ đam lại những kết quả mang tính chữa lành, hài hòa và thành công đến cho cuộc đời bạn – và cả cuộc đời của tha nhân. Hãy luôn nhắc mình nhớ đến lựa chọn này mỗi khi bạn gặp phải tình huống khó khăn.

Các hoạt động củng cố

  1. Mỗi khi gặp khó khăn, hãy gởi tình yêu vào đó. Hít thở thật sâu và nghĩ đến tình huống cũng như những người liên quan, và bình thản lặp lại từ yêu. Làm nhiều lần như thế, bạn sẽ phải kinh ngạc vì kết quả nhận được.
  2. Khi tình cờ gặp ai đó trên đường, hãy mỉm cười và nghĩ đến tình yêu. Hãy khẳng định: Tôi sẽ đem yêu thương đến với mọi người tôi gặp ngày hôm nay. Cảm nhận nguồn năng lượng của cảm xúc này đang tuôn chảy trong bạn.
  3. Yêu cả chính mình. Khi bạn đang nằm trên giường – dù mới vừa thức giấc vào ban mai hay chuẩn bị ngủ ban tối, hãy không ngừng lặp lại ”Tôi yêu chính mình.” Bạn cũng có thể thay thế từ chính mình bằng tên của bạn.

Những điều khẳng định trong ngày

Tôi dành yêu thương cho hết thảy mọi người tôi gặp. Nhiều lần trong ngày, tôi nghĩ đến, cảm nhận và nói lên hai tiếng ”yêu thương” với trọn tâm trí.

Tôi biết rằng năng lượng của mình luôn mở rộng. Càng biết yêu thương, tôi càng nhận được tình yêu.

Tình yêu bao la tuôn đến với tôi và thông qua tôi. Tôi thông chuyển hạnh phúc đến trong cuộc đời mình và trong thế giới.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!