Ngày thứ 27: Lòng sùng kính từ trái tim

Mục tiêu

Hôm nay tôi sẽ mở rộng con tim mình để đón nhận những cảm xúc sùng kính sâu sắc hơn. Tôi nhìn ngắm ánh sáng ở vạn người, vạn nơi, vạn vật xung quanh tôi. Tôi nhìn thế giới với cái nhìn tôn sùng và đầy trìu mến.

Suy ngẫm

Lòng sùng kính là sự thành thật công nhận tính thiêng liêng nơi vạn vật, hướng đến lòng sùng kính ánh sáng thiêng liêng này. Ở đây đòi hỏi một sự thay đổi thật sự tận căn. Sức mạnh bên ngoài và những thành tựu không đủ. Lòng tôn kính thật sự đòi hỏi một viễn cảnh sâu sắc hơn – một thái độ an bình, nhẹ nhàng bắt đầu với tình yêu dành cho chính bản thân mình và trải rộng ra ngoài với lòng trắc ẩn dành cho tha nhân.

Sự sùng kính thật sự hoàn toàn không chấp nhận cái nhìn xét đoán. Không ngừng chỉ trích người khác làm nảy sinh thái độ kẻ cả, hoặc khi xét đoán bản thân tạo nên mặc cảm thấp kém – cả hai đều khuấy động nguồn cảm xúc đưa bạn ra khỏi sự hài hòa vũ trụ và ngày càng rời xa mục đích của mình. Nhưng khi bạn biết quý trọng bản thân mình và người khác, bạn dễ dàng kết nối với nguồn năng lượng hỗ trợ và được sự giúp đỡ hài hòa của tình yêu Vũ trụ.

Lòng sùng kính sống trong mỗi người và mỗi vạn vật. Hãy ngừng xung đột và sống với lòng trắc ẩn – đối với bản thân, với môi trường, với thiên nhiên và với mọi sinh vật.

Các hoạt động củng cố

  1. Khi bạn cảm thấy muốn chỉ trích, hãy ngừng xét đoán và chọn sống với sự chấp nhận và thương cảm thay vào đó. Giảm xung đột, cạnh tranh và tranh cãi. Hãy mổ rộng lòng để khoan dung và tha thứ – cả hai điều này tạo nên một nhận thức mới vô cùng uy lực.
  2. Hãy tôn kính trái đất này và vạn vật trên mặt đất. Đặt ưu tiên cho hành tinh của bạn và lựa chọn những điều tốt cho mọi sinh vật và tài nguyên của ngôi nhà trái đất.
  3. Hãy nguyện cầu cho sự hợp nhất, ân sủng và lòng biết ơn. Hãy suy ngẫm đến mục tiêu cao hơn trong cuộc đời bạn.

Những điều khẳng định trong ngày

Tôi ngừng xét đoán và xung đột. Tôi chọn sự hài hòa và lòng trắc ẩn trong tư tưởng, lời nói và việc làm.

Mỗi ngày tôi càng lúc càng tôn trọng bản thân và cuộc đời mình hơn. Tôi sống trong sự an bình và tình yêu vĩnh cửu trong tôi.

Tôi tìm kiếm giá trị nơi tha nhân và vạn vật. Tôi tôn trọng trái đất và mọi thứ trong nó. Nhận thức thiêng liêng kết nối tất cả chúng ta.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!