Nguyễn Thị Thuyết

Với một tấm lòng yêu nước thiết tha, cô Nguyễn Thị Thuyết gia nhập váo Việt Nam Quốc Dân Đảng với nhiệm vụ liên lạc, thông tin, dọ thám tình hình của giặc.

Trong khi cô đang hoạt động với các anh Phó Đức Chính, thì bị một tên Việt gian phản quốc là Ngọc Kinh đã dẫn Pháp đến vây tại cơ quan Thanh giám, chúng bắt được các anh Viện, Viễn, giáo Lai, Phó Đức Chính và cô Thuyết.

Khi bị một tên Việt gian chất vấn:

– Tại sao mày dám chống lại Chính phủ Bảo hộ?

Cô mỉm cười đáp:

 – Anh hãy về hỏi lại mẹ cha anh có vẻ vang gì không khi đã có đứa con như anh!

Mặt tên Việt gian xám ngắt lại và chúng đã thủ tiêu cô một cách rất hèn nhát, nhưng tên cô Nguyễn Thị Thuyết vẫn còn sống mãi với non sông.

error: Content is protected !!