Công việc các tàu đò đàng sông tại Nam Kỳ chạy đi

Bài viết đăng trong mục TẠP VỤ, báo Gia Định , Số 23, mồng 10 Juin 1890


Đàng đi phía đông bắc

Ngày thứ năm nhứt cùng ngày thứ năm ba trong tháng, buổi chiều, thỉ ở Saigon chạy đi Thủ Dầu Một. Đến ngày thứ bảy buổi mai thì trở về Saigon.

Ngày thứ năm nhì và ngày thứ năm tư, buổi chiều, thì ở Saigon chạy đi Biên Hòa. Đến ngày thứ bảy thì trở về Saigon.

Ngày thứ bảy, 10 giờ tối, thì có tàu ở Saigon chạy đi Vũng Tàu và Bà Rịa. Ngày thứ hai kế đó thì trở về Saigon.

Ngày thứ hai, 10 giờ tối, thì ở Saigon chạy đi Gò Công, Bến Lức, rạch Tảng Bàng và Tây Ninh. Đến ngày thứ tư kế đó thì trở về Saigon.

Đàng đi phía tây cùng đáng hiệp theo

Ngày thứ hai, thứ tư, 10 giờ tối, thì ở Saigon chạy đi Mỹ Tho.

Ngày thứ ba, thứ năm và thứ bảy, 11 giờ buổi mai thì ở tại Mỹ Tho chạy đi Vĩnh Long, Sa Đéc, Cù Lao Giêng (ngoài lệ buộc), Châu Đốc, Long Xuyên, Cần Thơ, Sóc Trăng và Châu Đốc. Đến ngày thứ sáu, chúa nhựt và thứ ba kế đó thì trở về Saigon.

Ngày thứ ba, thứ năm và chúa nhựt, thì giao cho chiếc tàu khác ở Saigon đi xuống, ở tại Mỹ Tho chạy đi Chợ Lách, Bến Tre và Trà Vinh. Đến ngày thứ ba, thứ năng và chúa nhựt thì trở lại Mỹ Tho.

Đàng lên Cao Mên đi ngang qua Châu Đốc

Ngày thứ bảy, 10 giờ tối, thì ở Saigon chạy đi Mỹ Tho, Vĩnh Long, Sa Đéc, Châu Đốc, Benguy, Kathom và Nam Vang. Ngày thứ năm thì trở về Saigon.

Đàng đi lên nước Cao Mên

Ngày thứ ba và thứ năm, 10 giờ buổi tối, thì ở Saigon chạy đi Mỹ Tho, Vĩnh Long cùng Sa Đéc, Cái Tàu, Tân Châu, Vĩnh Lợi, Ba Nam và Nam Vang. Đến ngày chúa nhựt và ngày thứ ba thì trở về Saigon.

Đàng đi sông lớn

Ngày thứ năm, 5 giờ chiều, thì ở Nam Vang, chạy qua Rahokong, Kasutin, Peam Chenang, Krauchmar, Tche Long, Kratié cùng Sambok. Đến ngày chúa nhựt hồi nửa đêm thì trở lại Nam Vang.

Đàng đi Battambang

Ngày thứ ba thì ở Saigon chạy đi Nam Vang, Combong Luong, Combong Tré lac, Combong Chuang, Snock Trong, Pursat, Combongprout, Siem Reap, (ngã Angkoq), Piem Sema, Bac Preah và Battambang. Cách 12 bữa, nhằm ngày thứ bảy thì trở về Saigon.

 

Viết một bình luận

error: Content is protected !!