ĐẤU GIÁ VỀ SỞ QUẢN HẠT

Bài viết đăng trong mục CÔNG VỤ, báo Gia Định, ngày 29 juillet năm 1890 Ngày thứ tư mồng 6 aout 1890, tám giờ buổi mai, tại phòng đấu giá nơi dinh hiệp lý Nam kỳ, ở tại Saigon, cùng tại dinh tham biện Châu Đốc, sẽ cho làm giấy đấu lãnh làm các công … Đọc tiếp

SỞ THUẾ CHÁNH NGẠCH

Bài viết đăng trong mục CÔNG VỤ, báo Gia Định, ngày 29 juillet năm 1890 Các người thiếu thuế ở trong thành phố Saigon, cùng thành phố Chợ Lớn đặng hay: các sổ chánh thuế đất, thuế sanh ý, thuế ghe biển, thuế ghe sông, thuế thân, cùng công sưu trong năm 1890, đã lập … Đọc tiếp

Truyện Mạng Lục – Tích Khoái Châu ngãi phụ

Bài viết đăng trong mục THỨ VỤ, báo Gia Định , trong nhiều kỳ năm 1890 TÍCH KHOÁI CHÂU NGÃI PHỤ Biên soạn: Trần Đại Học Nơi phủ Khoái Châu có người tên là Từ Đạt, đi ra làm quan nơi thành Đông Quan (là Đại La thành) sau cải là Thăng Long thành, đổ … Đọc tiếp

Lời rao

Bài viết đăng trong mục TẠP VỤ, báo Gia Định , Số 23, mồng 10 Juin 1890 Hạt Châu Đốc Ngày thứ bảy 14 juin 1890, tám giờ buổi mai, tại Châu Đốc sẽ cho đấu gia chịu 50 thước làu táu, chay, căm xe, gõ, sao, cho đặng làm cầu tại Tân Châu, cùng chịu 5 … Đọc tiếp

Bán của công

Bài viết đăng trong mục TẠP VỤ, báo Gia Định , Số 23, mồng 10 Juin 1890 Ngày thứ hai 23 juin 1890, tám giờ buổi mai, tại nhà hội thành phố Chợ Lớn, sẽ cho đấu gia: 1 – Đất số 119, phần chữ A, tờ thứ ba thuộc về Chợ Lớn, đo được … Đọc tiếp

Truyện Mạng Lục

Bài viết đăng trong mục THỨ VỤ, báo Gia Định , Số 23, mồng 10 Juin 1890 Dấu tích còn để lại, thì xem ra văn nghĩa nhà Lê, lấy làm hay lắm. Ông Nguyễn Dụ là người danh sĩ đời ấy, học hay, văn chương ít kẻ bì, nguyên người là học trò ông … Đọc tiếp

error: Content is protected !!