Các cuộc chơi cho tiêu khiển – 10 Janvier 1918

Bài viết đăng trên báo Lục Tỉnh Tân Văn , ngày 010 Janvier 1918

Tác giả:

Dung Phu

Bác Liêu: Nguyễn Văn Tài

Lược giải


Câu đố thứ 1: Đoán số người ta tưởng trong trí

Mình bảo một người bạn hữu rằng:

 – Anh tưởng một số chi chẵn trong trí, rồi tôi đoán trúng cho anh coi. Rồi chưa?

 – Rồi.

 – Ấy vậy, anh hãy nhơn số anh tưởng đó cho số 3 thì thành ra một số. Anh hãy chia số anh cho số 2 thì thành ra 1 số. Anh nhơn số đó cho 3 thì thành ra 1 số nữa. Rồi chia số ấy cho 9, được mấy lần chín xin anh nói.

Hễ họ nói 2 lần 9 thì 2 nhơn cho 2 là 4, là số họ tưởng hồi nẩy đó.

Thí dụ: Họ nghĩ trong trí họ số 4, mình bảo họ nhơn cho 3 thì thành ra 12, rồi chia cho 2 thành 6, đoạn nhơn cho 3 thành 18, trong 18 có mấy lần 9, có 2 lần, 2 x 2 = 4 là số họ tưởng.

Câu đố thứ 2

Vì sao tự cổ cập kim, thiên hạ hay kính nhường cọp, voi, sấu, rắn, cá, mà không kính nhường chó dại, trâu điên? Vẫn cọp, voi, sấu, rắn, cá hay làm hại cho người, nên thiên hạ kêu bằng ông, còn chó dại, trâu điên cũng hay làm hại cn người, mà sao người ta không vị, cứ kêu là con mà thôi?

Câu đố thứ 3

Người Annam, Chà-và, Cao-mên, Chệc, sao khi người ta kêu hài chủng tộc mình ra lại giận: Annam! Cao-mên! Chà-và! Chệc!?

Viết một bình luận

error: Content is protected !!