SAIGON thời hài

Bài viết đăng trên báo Lục Tỉnh Tân Văn – ngày 21 tháng 3 năm 1918 Tác giả: MỘNG TRÂN Hỉ tín Ớ chư thương khách ôi! Có hay tin gì chăng? Số là hãng bạc Đông Dương đương nghiên cứu việc cho annam vay bạc đặng mở cuộc canh nông, thương mãi kị nghệ. … Đọc tiếp

SAIGON thời hài

Bài viết đăng trên báo Lục Tỉnh Tân Văn – ngày 07 tháng 3 năm 1918 Tác giả: MỘNG TRÂN Hôm trước tôi lại nhà cố giao mà đàm luận đặng tiêu khiển ngày giờ. Vừ bước vào cửa, tôi nghe cô vợ bạn cố giao tôi nói rằng:  – Nãy giờ tôi hỏi mình … Đọc tiếp

SAIGON thời sự

Bài viết đăng trên báo Lục Tỉnh Tân Văn – ngày 21 tháng 2 năm 1918 Tác giả: MỘNG TRÂN Hôm 28 Tết tôi đi chơi đêm, thấy một việc nghĩa khí, tôi xin thuật lại cho tốn bằng quí hữu nghe chơi. Tôi đang trả giá mà mua ve rượu bạc hà trong tiệm … Đọc tiếp

Mẹ con đàm luận

Bài viết đăng trên báo Lục Tỉnh Tân Văn – ngày 21 tháng 2 năm 1918 Tác giả: TRẦN THỊ BỔN Bà Ciểu Gia Định Ác vàng đà khuất bóng, thỏ bạc ló đầu non, rảnh việc nhà kêu đủ các con vào mẹ dạy đôi điều gia sự.  – Ớ con, lúc con còn … Đọc tiếp

error: Content is protected !!