Chợ mua bán thú vật thường xuyên tại Sài Gòn

Bài viết đăng trên báo Lục Tỉnh Tân Văn, ngày 24 Janvien 1918

Quan Đốc lý thành phố Sài Gòn rao cho nhơn dân hay rằng: Khởi sự ngày 11 tháng 1918 (29 tháng giêng Annam), sẽ có mở chợ đặng buôn bán thường xuyên những thú vật. Nhưng mà đến ngày mồng 6 tháng ba thì nên chở đến trước các thú vật theo đây: ngựa đực, ngựa cái và ngựa con, lừa đực và lừa cái, bò đực, bò cái, bò rừng, trâu đực, trâu cái, trâu nghé, trừu, dê, heo, ngỏ hầu cho có người mua và người bán, chực sẵn đông đảo trong ngày khởi đầu nhóm chợ.

Thành phố sẽ sắm sẵn cho con buôn và người mua các món sau đây:

 1 – Nơi chứa thú vật rộng rãi khoảng khoát, một chỗ cho thú vật tắm táp và uống nước;

 2 – Một trại rộng rãi và lợp tử tế để chứa người đến mua bán;

3 – Một cái cân bằng, cân tới 1500 kios;

4 – Thành phố sẽ chịu tbu74auo61n uống nuôi thú vật trong bốn bữa;

5 – Sẽ lo quét tước sạch sẽ để phòng bị cuộc vệ sanh vân vân …

Nội năm 1918 không có thâu thuế nào chỉ thâu một chút tiền thuê con buôn nào còn ở nán qua ngày thứ năm tại chợ thôi; cho đặng có nhiều người đem thú vật đến buôn bán trong ngày khi sự nhóm chợ, thì Thành phố không có thâu thuế những trâu bò đem đến từ ngày mồng 6 cho đến ngày mồng 10 tháng ba, mà từ ngày 15 tháng ba thì mới thâu thuế ấy. Thành phố sẽ phái một viên thầy thuốc Thú y bổn quốc tùng quyền quan Đốc lý thành phố và quan thầy thuốc Thú y langsa thành phố.

Còn điều luật khác đang bàn chừng nào Phòng thương mãi xét và có quan Nguyên soái Nam kỳ chuẩn thì sẽ truyền rao chp nhân dân hay biết.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!