Đại thể cuộc đua tuần rồi (đăng ngày 23-11-1930)

Tuần rồi vì lúc gần chiều thì trời mưa thật lơn, nên vắng mặt mấy bà “Đầm” bận “mốt” mới ngồi xe hơi lớn đến xem. Bên phía các bà Annam bữa đó cũng ít thua tuần trước. Song vậy cũng là may, nếu không thì giày cườm áo rằng ri, khăn ren chắc chẳng khỏi loi ngoi lót ngót.

Chí như anh em đánh cá, thì dầu cho ướt lạnh bao nhiêu cũng sẵn có nhiệt thành làm cho nóng hổi.

Độ đầu, chú Anh Long là một tay lão tướng, dõi hết rào, trở nên an coi dễ ợt. Mấy tay đánh cá nghề coi ai cũng hớn hở. Đạm Long mới thua kỳ trước, bữa nay lại lên giựt giải nhìn, không khỏi vài trăm người hơi nhè túi. Song vậy cũng là hay, vì đó là một dịp cho biết nghề ngựa, ăn tua cũng tại nài nhiều.

Độ nhì, bởi tại các nhà làm báo, hô hào danh tiếng của Rayonnaut mà làm cho lắm người phải hỡi ôi không kịp. Lepiré dẫn đầu, vừa qua khỏi nửa vòng bên kia, nài Hoe sớn xác bức chưn trên mấy mình ngựa. Bức ra xa lắc, lại còn ráng đành thêm, về chưa tới đường thẳng đã bết đuối. Thiếu chút nữa, thì bị Rayonnaut giựt mất cái hạng ba. Chandelle thiệt tài, Hồng Cẩm lại giỏi hơn nữa: chở 46,5 mà chỉ thua có một cái cần cổ. Mà thua độ có lẽ bởi chủ ham nhẹ mà cho “nài con cỡi”. Năm nay độ hội ngựa Annam e sẽ về tay Hồng Cẩm.

Phần thưởng Amazone, 1700 thhuo71c lại bị Brin d’or đoạt. Tuy lúc mãn mùa4nna8m ngoái đã cị chàng láu cá nầy 1 đồng giựt trên trăm mấy, mà người đánh cá năm nay còn vẫn chưa tin, nên một đồng lại ăn 5$70, Hồng Phước cầm đầu, được nửa phần đương gần đến khúc quẹo, thì Brin d’or lên rồi chạy về ăn trên hai mình ngựa. Vang Dần hạng ba, tiền cá 5$10. Thế là bởi vội quên rằng Vang Dần là ngựa giựt giải nhứt độ “ngựa đực ba tuổi” năm ngoái là độ chủ chốt kỳ đua thứ ba nầy.

Độ thứ tư là độ có “thể tháo” nhứt. Người đánh cá, chia ra hai phe: Maurry, Flyingstar. Bây giờ Maurry thua hẳn rồi mà cũng còn lăm người cứ đổ thừa tại mưa tại nặng. Theo ý chúng tôi, thì cái thua ấy là một lẽ tất nhiên, Cái vó của giống A-rập (S’ Leger) thế nào cũng chẳng dài bằng vó giống Ăng-lê (Mont Kemmel) để đó coi.

Độ thứ năm Vif-argent mới thua kỳ trước, bữa nay ăn ngược lại Rilet. Có khi bởi tại trời mưa, đất sình, thế tất ngựa già phải bền hơn ngựa trẻ tuổi.

Chỉ duy độ chót, Đạm Phụng thua Khưu Phí Vân, thì mấy bác nhà nghề không khỏi trút túi.

THIẾT LÝ MÃ

Viết một bình luận

error: Content is protected !!