Lời bàn rõ từng độ (đăng ngày 23-11-1930)

Độ thứ nhứt, phần thưởng Khưu III, đua trơn

Độ nầy 9 con chạy, trúng được con nào cũng khá tiền, người đánh cá phải cẩn thận cho lắm kẻo uổng. Nội trong 9 con, chỉ có 3 con: Đàm Rồng, Vang Dài, Figaro là có miếng hơn hết. Trong 3 con nầy nội mùa năm ngoái đã có nhiều khi ăn qua, ăn lại rồi. Đầu mùa năm ngoái, lúc Đạm Rồng, Figaro chưa phát, thì Vang Dài đã đoạt giải nhứt đôi ba phen. Song qua đến 16 Février 1930, phần thưởng Cantho, 1500 thước, thì Figaro tro3 lại ăn Vang Dài cái một. Figaro chở 41; Vang Dài 43,5; Đạm Rồng 39,5; Hasmina 39,5; Flèche đ’or 39,5. Ấy vậy mà cách một tháng sau, 16 mars 1930, phần thưởng des Tribunes, 1300 thước, thì Đạm Rồng lại ăn ngược lại hết. Đạm Rồng 39 về nhứt; Yasmina 45 nhì; Zeppelin 43 ba; Vang Dài 47 mất hạng. Cứ theo số cân chở ngày hôm nay thì Figaro phải về nhứt; Đạm Rồng nhì; Vang Dài ba, Yasmina là chú ngựa xsui không phải là không có cửa. Song bữa trước Đạm Rồng thấy vợt thiệt hay, tôi e chuyến nầy sẽ bị chú nó.

Độ thứ nhì, phần thưởng Vaurlen 1500 thước.

Trong 8 con chạy, chỉ duy Tía Phụng và Ô Phước là có dĩ hơn hết. Tía Phụng chở 45 chắc có cửa ăn. Và tuần trước mình đã thấy Hồng Cẩm thiệt sung, thì chắc bạn đồng tàu chàng va là Tía Phụng cũng chẳng khác. Kế đó Ô Phước là lợi hại, kế Ô Phước đến Nữ Phụng. Một mình Vang Minh là ngựa đã có tiếng đồn từ năm ngoái, song hễ chạy đến hàng tre bên kia là khựng. Năm nay hết tật ấy chưa? Hết tật ấy rồi có ăn nổi Tía Phụng không? Hai điều đó, hễ chưa thấy là chưa trả lời đặng.

Độ thứ ba, phần thưởng Baydad 1800 thước

Độ nầy chắc về ”écrurie Weil Lý Lập”. Sana Atout đã hay nhứt, lại cô Kim Sen phụ lực vào, thì trật sao được. Song ngặt một nỗi là tại sao hai kỳ rồi, Sans Atout đều có độ chạy mà không thấy chạy. Có bịnh hoạn gì không? Bỏ lúa cỏ chăng? Nghe đâu như vậy. Song chủ đã đăng, thì chắc phải có phần ăn chủ mới chịu tốn, chịu làm nhọc ngựa. Tôi chắc Sans-Tout phải giựt giải nhứt. Nhì ba sẽ về ai? Vif-argent, Bigalop, Flèche d”argent-Hùng-Ngọc hay Devenan? Theoy1h tôi thì nên đánh Bigalop trước, Vif-argent hơn mấy con khác.

Độ thứ tư, phần thưởng Daphenis, 800 thước

Độ nầy là độ chủ chốt, vì nó là dịp thứ nhứt cho ta biết anh hùng 3 tuổi mùa nầy. Và trước khi bàn, tôi xin nhắc sơ lại mấy tên ngựa đạ ăn độ nầy từ năm 1925-1926,.

Mùa 1925-1926: Ronvelet

Mùa 1926-1927: Bon Filon

Mùa 1927-1928: Maury

Mùa 1928-1928: Meneur

Mùa 1929-1930: Vang Dần

Xem nội mấy cái tên trên đây, thì cũng đủ biết hễ ngựa nào ăn nhứt đặng độ nầy, thì đều là ngựa tài, ăn độ hội sẽ có danh tiếng về sau. Trừ duy Meneur bị ‘khựng’ Vang Dần lôi thôi. Song kỳ thiệt ngựa đực 3 tuổi mùa rồi vẫn cũng còn Sans Atont là một tay Cự tú, ăn độ hội mùa nay không chừng.

Còn năm nay? – Năm nay ngựa đực ba tuổi cộng hết thảy 7 con. Song vì có Léopard và Mon Bijou tiếng dậy như cồn, nên đăng tên chỉ có 4. Người ta mà khen ngợi Léopard và Mon Bijou như vậy là chẳng phải bởi nó tốt mà thôi, mà lại là bởi tại chủng nó đều là giống của Mont Kemmel cha Flvingstar và Sans Atont. Léopard và Mon Bijou, thật khó bàn quyết ai sẽ ăn ai, Léopard lớn ngựa hơn nhiều nhưng xướng hóc Mon Bijou lại liền lạc hơn. Theo ý tôi thì chịu Mon Bijou vì tôi đã thấy nó chạy. Song độ đua 800 thức, ăn thua bởi lúc phất cờ nhiều, nên không nên đánh lớn. Huống chi lại có tiếng phong văn rằng Dragon d’or hay lắm thì càng nên cẩn thận. Nói chi thì nói, chỉ Dragon là con của Victorieux. Victorieux cũng ngựa lai cự làm sao cho nổi với giống Ăng-lê. Có vậy thời quả là một việc trái với sanh lý học.

Độ thứ năm, phần thưởng Feb, 2000 thước ngựa Ăng-lê

Không có Bas Blanc, thì chỉ còn Phénix Beyley-bey và Montoyssé là có cửa hơn hết. Phénix là ngựa đã từng trải, bề nào cũng có phần hơn. Beylu-bey năm ngoái chỉ chạy có hai độ, rồi bị ê cẳng nghỉ luôn đến bây giờ và mai lại có nài Gồng cỡi, có thể đỡ đặng nhiều. Theo ý tôi, đánh Phénix là phải hơn hết.

Độ thứ sáu, phần thưởng Thais 1600 thước

Chiều về mát trời, Brin d’or thích lắm. Và nó đương sung, thì e nó lại giựt giải nhứt một lần nữa. Song còn một điều nên nhớ là hôm tuần rồi nó ăn đặng Hồng Phước hơn 2 mình ngựa cũng có khi bởi tại trời mưa đất sình. Hôm nay tạnh nó có lẽ ăn dễ dàng như vậy nữa không? Vả nghe nói tuần rồi Hồng Phước thiếu dợt nên thua. Chớ bây giờ? Bây giờ tôi e thua nữa. Huống chi hai chú mình vốn chưa phải một mình một chợ. Còn Vang Dần, tuần trước về ba không phải là dở. Hồng Phước lợi nếu chịu chạy thẳng đường, thì cũng hơi ghê.

VẠN LÝ VÂN

 

Viết một bình luận

error: Content is protected !!