Năm 1659

Các sự kiện

Ngày 9/9 Tòa Thánh chính thức thiết lập 2 giáo phận Đàng Ngoài (sông Gianh trở ra, gồm Bắc Ai Lao) và Đàng Trong (từ sông Gianh vào Nha Trang; đến 13/1/1665 gồm cả phần Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia Định, Cao Miên và Nam Ai Lao).

Viết một bình luận

error: Content is protected !!