Năm 1677

Các sự kiện

Hòa thượng Nguyên Thiếu – Siêu Bạch (hiệu Hoán Bích) từ Trung Quốc đến Qui Nhơn lập chùa Thập Tháp Di Đà truyền bá Phật giáo ở Đàng Trong.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!