Năm 1679

Các sự kiện

Tháng ba, chúa Nguyễn sai lập đồn binh ở Tân Mỹ (chợ Thái Bình ngày nay).

Cuối năm, nhóm tướng cũ nhà Minh là Dương Ngạn Địch, Huỳnh Tấn, Trần Thắng Tài, Trần Thượng Xuyên kéo 3.000 quân và gia quyến đến xin trú ngụ. Chúa Nguyễn Phước Tần ưng cho bọn họ trú ngụ ở Nông Nại đặng khai phá đất hoang, lập phố buôn bán. Dương Ngạn Địch vào đồn trú ở Mỹ Tho; Trần Thắng Tài vào đồn trú ở thôn Bàn Lăng xứ Đồng Nai.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!