Năm 1683

Các sự kiện

Hòa thượng Nguyên Thiếu ra Thuận Hóa lập chùa Phổ Thành ở Hà Trung và chùa Vĩnh Ân (sau đổi là Quốc Ân) ở Phú Xuân.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!