Năm 1687

Các sự kiện

Tháng 3 (âm lịch), Nguyễn Phước Tần chết. Con là Nguyễn Phước Trăn lên ngôi chúa. Chúa Phước Trăn dời đô từ Ái Tử về Phú Xuân và bắt đầu xây dựng kinh đô Huế ngày nay.

Hòa thượng Nguyên Thiếu về Trung Quốc mời thêm các danh tăng và thỉnh kinh sách, pháp trượng, pháp khí qua Đàng Trong (1690 Nguyên Thiếu trở lại).

Viết một bình luận

error: Content is protected !!