Năm 1690

Các sự kiện

Hào Lương hầu đánh bại Nặc Thu, bắt đưa Nặc Thu về đất Nông Nại (Đồng Nai ngày nay).

Viết một bình luận

error: Content is protected !!