Năm 1691

Các sự kiện

Tháng Giêng (âm lịch), chúa Nguyễn Phước Trăn chết. Con là Nguyễn Phước Chu kế vị.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!