Năm 1699

Các sự kiện

Nguyễn Phước Chu ra lệnh cấm dân theo đạo Gia Tô và trục xuất các giáo sĩ phương Tây ra khỏi lãnh thổ Đàng Trong.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!