Năm 1734

Các sự kiện

Chúa Nguyễn Phước Chú (Văn Tuyền đạo nhơn) ban biển hiệu ngự bút cho chùa sắc tứ Hộ Quốc Quan ở Biên Hòa.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!