Năm 1746

Các sự kiện

Chúa Nguyễn đúc tiền kẽm trắng theo mẫu “Tường Phù Nguyên Bảo” của nhà Tống, lưu thông tiện lợi. Sau đó lại đúc tiền pha kẽm xanh, gọi là tiền “Thiên Minh Thông Bảo”, vành mỏng, không được ưa nên giá hàng tăng cao, ảnh hưởng đến sinh hoạt và kinh tế ở Gia Định.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!