Năm 1754

Các sự kiện

Chúa Nguyễn cho đúc một lượng tiền rất lớn để thu lượng vàng càng ngày càng nhiều của thợ đãi vàng tư nhân.

Tháng 3 âm lịch, Nguyễn Phước Khoát xây dựng ở đô thành Phú Xuân nhiều lâu đài, cung điện nguy nga rực rỡ. Vua chúa, quan lại quý tộc đua nhau hưởng lạc, ăn chơi xa xỉ coi vàng bạc như cát, thóc gạo như bùn.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!