Năm 1765

Các sự kiện

Tháng Giêng âm lịch, Nguyễn Phước Khoát mất, con là Phước Thuần 12 tuổi lên thay. Trương Phúc Loan làm Quốc Phó ở Đàng Trong chuyên quyền, bạo ngược, thâu tóm công việc triều chính trong tay.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!