Năm 1773

Các sự kiện

Tháng 2 âm lịch, quân Xiêm rút khỏi Hà Tiên.

Tháng 8 âm lịch, quân Tây Sơn đánh thành Qui Nhơn (Bình Định), tuần phủ Nguyễn Khắc Tuyên hoảng sợ bỏ chạy. Sau khi hạ thành Qui nhơn, quân Tây Sơn tiến công liên tiếp đến các phủ Quảng Ngãi, Diên Khánh, Bình Khang, Bình Thuận. Thế lực của quân Tây Sơn ngày càng mạnh.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!