Năm 1778

Các sự kiện

Tháng Giêng âm lịch, Nguyễn Nhạc lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu Thái Đức; đổi thành Đồ Bàn làm thành Hoàng Đế. Nguyễn Nhạc phong Nguyễn Lữ làm tiết chế, Nguyễn Huệ làm Long Nhượng tướng quân.

Tháng 2 âm lịch, Nguyễn Nhạc cho quân theo hai hướng thủy bộ vào đánh Biên Hòa, Gia Định nhưng không thắng lợi. Cả hai đạo quân đều rút về Qui Nhơn. Tây Sơn mất Gia Định lại mất thêm Bình Thuận.

Tháng 3 âm lịch, Nguyễn Ánh cho đắp lũy ở phía Tây sông Bến Nghé, đóng hơn 50 chiến hạm hiệu “Long Lân”.

Tháng 7 âm lịch, Bá Đa Lộc đặt trụ sở ở Tân Triều (Biên Hòa).

Viết một bình luận

error: Content is protected !!