Năm 1779

Các sự kiện

Tháng 11 âm lịch, Nguyễn Ánh họa địa đồ phân chia địa giới ba tỉnh Trấn Biên, Phiên Trấn, Long Hồ.

Lấy lại xứ Mỹ tho là Trường Đồn dinh, đặt lỵ ở giồng Cai yến (Khánh Hậu, Long An).

Mới khai hoang nên ruộng đất ở Gia Định chưa đo đạc khám xét phân loại, chỉ theo lời người khai vào sổ chứ không phân hạng tốt xấu; thuế lệ còn nhiều ít không chừng, hộc (đơn vị đo lường) cũng không đồng nhau. Đến đây mới tham chước làm cho có chừng mực quân bình. Nhưng so với các dinh trấn phía bắc thì pháp chế ở Gia Định còn khoan hồng và thuế cũng nhẹ hơn.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!