Năm 1780

Các sự kiện

Tháng Giêng âm lịch, Nguyễn Ánh xưng vương ở Sài Gòn, vẫn theo niên hiệu là Lê và chỉ dùng ấn “Đại Việt quốc Nguyễn chúa Vĩnh Trấn chi bảo”.

Đặng Đức Thuật từ Bình Thuận vào Gia Định mở trường dạy học. Đây là trường học có tác dụng quan trọng đến việc đào tạo nhân tài và học thuật của xứ Gia Định (bên cạnh trường dạy học của Võ Trường Toản) mà người đương thời xưng tụng là “Đặng gia sử phái”.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!