Năm 1783

Các sự kiện

Tháng 2 âm lịch, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ vào cửa biển Cần Giờ, tiến đánh thành Gia Định. Quân Nguyễn tan vỡ. Châu Văn Tiếp bỏ chạy, Tôn Thất Mân bị giết, Dương Công Trừng bị bắt.

Nguyễn Ánh chạy về Bến Lức, Mỹ Tho rồi ra Phú Quốc, Thổ Chu.

Tháng 7 âm lịch, Phò mã Tây Sơn Trương Văn Đa đem thủy quân đuổi riết. Nguyễn Ánh chạy khỏi đảo Phú Quốc, lẫn lộn với tàn quân hộ vệ chạy ra đảo Cổ Cốt rồi sang Xiêm cầu viện.

Nguyễn Ánh trao con trưởng là Cảnh 4 tuổi cho Bá Đa Lộc làm con tin để nhờ Bá Đa Lộc sang Pháp cầu viện.

Tháng 8 âm lịch, sau khi đánh tan quân Nguyễn, Nguyễn Huệ lại về Qui Nhơn, giao thành Sài Gòn cho Trương Văn Đa và Chưởng tiền Bảo trấn giữ.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!